کلبه درختی

این گونه سازه ها بیشتر در سایز های زیر ۳۰ متر مربع می باشند و عمدتا بصورت بدون عایق بندی و بیشتر بصورت یک لایه کار می شوند که جدیدا با ترکیب شدن لایه های عایق بین جداره مورد استفاده بهینه تری دارند

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه