خانه های درختی در قبل بیشتر در ابعاد کوچک و بصورت فضایی برای محل ذخیره آذوقه اجرا می شدند اما امروزه این سازه ها بیشتر جنبه تفریحی پیدا کرده اند و بعنوان اتاق بازی برای کودکان و نیز فضایی برای پذیرایی در هتل ها بکار گرفته میشوند که عمدتا در فضایی باغی و به نوعی با ایجاد حیات وحش مصنوعی یک فضای بسیار دلپذیر ایجاد میکنند.
این سازه ها در دو حالت روی درخت و یا کنار درخت اجرا می گردند
در مواردی هم یک ساختمان کامل با ابعاد بزرگ به همین شیوه مابین درختان اجرا میگردد تا هم زیبایی خارق العاده ایجاد کند و هم فضای سبز پیرامون را خراب نکند

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه