جهت طراحی آلاچیق موارد زیر قابل توجه هستند
– اول اینکه آلاچیق بجهت کاربری که ممکن است داشته باشد بصورت بسته یا باز طراحی می شود. آلاچیق بسته یا چهار فصل مثل اتاق چوبی است با این تفاوت که بدنه اتاق چوبی بیشتر با چوب کار میشود اما این در این سازه نمای بیشتری بصورت شیشه خور کار میشود
– موضوع دوم نحوه کاربری هست که استفاده آن را مشخص میکند . اگر آلاچیق مخصوص فضاهای رستورانی و یا مهمانی باشد بصورتی طراحی می شود که دارای میز ونیمکت باشد و اگر مخصوص استراحت باشد از کف چوبی و یا تخت چوبی استفاده می شود
-موضوع زیبایی مهمترین موضوع در انتخاب این سازه ها می باشد لذا طرح درخور فضا از مواردی است که قابل بررسی درست هست تا بهترین زیبایی را به فضای محیط بدهد

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه