پرگولا چوبی

تاریخ ۱۳۹۰
محل کرج
ارزش ….

سایز پرگولا ۵ متر در طول ۲۴ متر می باشد

روند اجرا

سازه ابتدا با شاسی اولیه ی فلزی کار میشود و سپس با چوب کاور شده و تیرهای چوبی دیگر روی آن قرار میگیرد

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه