میز و نیمکت ۱۵۲۰

تاریخ ۱۳۹۵
محل کرج
ارزش …

میز و نیمکت داخلی آلاچیق که در هفت ضلع اجرا شده و میز آن دارای ۸ کشو ریل دار می باشد جهت استفاده از فضا و کاربرد آسان برای استفاده کننده.

روند اجرا

میز و نیمکت در آلاچیق جهت استفاده ی بهتر لازم هست بصورت ثابت احرا گردد

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه