ساختمان چوبی

تاریخ ۱۳۸۱
محل فیروزکوه
ارزش …
سه طبقه با یک شاه نشین

سازه بصورت تمام چوب با شاسی چوبی و اتصالات پیچ مهره ای فلزی

روند اجرا

سازه بصورت قطعه سازی اجرا شده و در مدت زمان کوتاهی در محل نصب مونتاژ میگردد

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه