خانه درختی زیبا

تاریخ تابستان ۸۹
محل : کرج
قیمت :…

ابعاد این اتاقک درختی ۶ متر مربع میباشد که روی یک کف ۱۵ مترمربعی قرار گرفته و داخل برای جای وسایل بازی بچه طبقه کار شده است

روند اجرا

ابتدا یک شاسی فلزی کار می شود بطوریکه پس از نصب صفحه ستون و جوش دادن ستون ها با کاور نمودن بخش فلزی و ساخت اتاقک تمام چوب که بصورت قطعه قطعه در محل کارگاه آماده شده کار اجرا خواهد شد

 

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه