آلاچیق چوبی ۸ ضلعی

تاریخ اردیبهشت ۹۰
محل :کرج
قیمت:
متریال: چوب روسی
تجهیزات جانبی شامل میز و نیمکت چوبی و هواکش(کلاهک)

روند اجرا

سازه بصورت قطعه سازی در محل کارگاه آماده میگردد و در بازه ی زمانیه یک روزه در محل نصب مونتاژ می گردد.

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه