آلاچیق بزرگ
محل نصب : کرج
ارزش …

سازه دارای ۴ ورودی زیبا می باشد و قابلیت تبدیل شدن به ترکیبی از آلاچیق معمولی و چهار فصل را میتوان به آن داد

روند اجرا

سازه بصورت قطعه ای آماده شده و در محل نصب در مدت زمان کوتاهی مونتاژ میگردد

تماس تلفنی
آدرس روی نقشه