آلاچیق

برخی نمونه آلاچیق های ساخته شده توسط آلاوود را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید.این نمونه ها تماما و صفر تا صد توسط گروه آلاوود طراحی ، ساخته و اجرا شده