نرده چوبی تراس

نرده چوبی تراس

نرده چوبی تراس
اجرا در شهرک بهارک کردان