خانه تمام چوب سه جداره

خانه تمام چوب سه جداره
  • اجرا شده در سهیلیه کرج

  • حدود قیمت از تک جداره تا سه جداره از متر مربع زیربنا از ۱۵۰۰۰۰۰تا ۲۷۰۰۰۰۰

  • ابعاد: