آلاچیق ۴ فصل ۱۷

آلاچیق جمع و جور و زیبا چهار فصل تمام چوب بسیار مستحکم و زیبا