آلاچیق چوبی ۰۷

آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک کوهسار

این آلاچیق از نوع آلاچیق طرح سلطنتی می باشد وستونهای این آلاچیق بصورت کار شده وابزار خورده است ونرده های این آلاچیق بصورت یکی در میان ساده و گره چینی کار شده است