آلاچیق چوبی ۰۵

آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در برغان کردان