آلاچیق چوبی ۰۳

آلاچیق چوبی

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک کوهسار

نوع آلاچیق ۸ ضلعی میباشد که نرده پایین وبالای آن بصورت طرح گل میباشد این آلاچیق بصورت مربع ومستطیل قابل اجراست