آلاچیق چوبی ۰۲

آلاچیق چوبی 02

آلاچیق چوبی
اجرا در شهرک بهارک کردان

 

این آلاچیق ۸ضلعی بصورت مربع ومستطیل نیز قابل اجراست این آلاچیق به صورت نرده ضربدری ساخته شده و ابن طرح نیز با ستونهای کار شده ونردهای متفاوت وفلاور باکس قابل اجراست