آلاچیق چوبی با فلاور باکس چوبی

آلاچیق چوبی با فلاور باکس چوبی

 

  • این آلاچیق در کردان کرج اجراشده

  • حدود هزینه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • ابعاد: ۳×۳