آلاچیق چهار فصل چوبی ۱۷

آلاچیق چهار فصل چوبی

آلاچیق چهار فصل چوبی مناسب برای تمامی فصول

۰۱۷آلاچیق چهار فصل ۸ ضلعی این آلاچیق هم با کف وهم بدون کف قابل اجرا است این آلاچیق نیز بصورت تک جداره و دو جداره قابل اجرا است واز لحاظ بدنه میتواند دارای پنجره های بلند تر و کتیبه های کوتاهتری باشد