آلاچیق چهار فصل چوبی ۰۸

آلاچیق چهار فصل چوبی
اجرا در شهرک کوهسار

آلاچیق چهار فصل این آلاچیق از سه طرف باشیشه و کلاف چوبی و درب پوشیده شده واز یک طرف نیز کاملا دیواره آن از چوب پوشیده شده و محل نصب کابینت و……. میباشد