آلاچیق دور باز پایه سنگی ۲۲

آلاچیق پایه سنگی دور باز

مستحکم و با دوام